Prof. Dr. Ing. Vujica Yevjevich Prof. Dr. Ing. Vujica Yevjevich

Prof. Dr. Ing. Vujica Yevjevich

(1913 + 2006)

U nedelju 26. marta 2006. godine u 93-oj godini života, posle duge i teške bolesti, prestalo je da kuca plemenito srce Prof. Dr. Ing. Vujice Jevđevića, rodom iz Priboja, od oca Mihajla i majke Darinke. Dr. Vujica Jevđević rođen je u jugozapadnoj Srbiji 1913. godine. Diplomirao je na beogradskom Univerzitetu kao civilni inženjer 1936. godine, i kao inženjer hidraulike u školi za hidraulički inžinjering pri Univerzitetu Genoble u Francuskoj 1939. godine. Srpska Akademiija za Nauku i Umetnost nagradila ga je doktorskom diplomom za inžinjering 1955. godine. Od decembra 1937. godine do aprila 1941. godine radio je kao inžinjer u Makedoniji zajedno sa lokalnim stručnjacima. Od aprila 1941. godine do septembra 1943. godine bio je ratni zarobljenik, prvo u Nemačkoj a potom i u Italiji. Od kapitulacije Italije u septembru 1943. godine pa sve do leta 1944. godine, živeo je u Rimu pod nemačkom okupacijom krijući se kao odbegli ratni zarobljenik. Od oktobra 1944. godine do februara 1958. godine bio je angažovan na više profesionalnih pozicija u Jugoslaviji, planiranje vodenih sistema, dizajniranje hidroelektrične snage kao i na istraživanju u oblasti hidrauličkog inženjeringa. U Sjedinjene Američke Države stigao je zajedno sa svojom suprugom i tri ćerke u februaru 1958. godine kao gost naučnik na poziv američkog Nacionalnog Biroa za standarde. Do septembra 1960. godine radio je kao istraživač na polju hidraulike za Biro a potom za američka geološka ispitivanja u Vašingtonu. Dr. Jevđević postao je profesor na Kolorado Univerzitetu u Fort Kolinsu u državi Kolorado septembra 1960. godine i proveo skoro punih dvadeset godina kao redovni profesor na katedri za postdiplomske studije i istraživački program na polju hidrologije i vodenih izvora na odseku za civilni inžinjering. Penzionisan je 1979. godine. Njegova osnovna dužnost na Kolorado Univerzitetu bila je razvoj i primena novih dostignuća na polju hidrologije. Postao je američki državljanin 1966. godine. Septembra 1979. godine pridružio se Džordž Vašington Univerzitetu kao profesor u oblasti istraživanja i penzionisao se osam godina kasnije novembra 1987. U periodu od 1987. do 1996. godine sarađivao je sa NATO Prirodno-naučnim i Ekološkim odeljenjem u programu NATO saradnje sa istočno evropskim zemljama. Dr. Jevđević je bio vrlo tražen kao domaći i međunarodni stručnjak u oblasti inžinjeringa za vodene izvore kao i predavač u istoj oblasti. Za svoj rad dobio je mnogo domaćih i međunarodnih nagrada. Primer je i prva nagrada u skoro osnovanoj Ven Te Chow nagrada Američke Asocijacije za Civilni Inženjering 1996. godine za svoje zasluge na polju hidrologije a takođe dobio je priznanje Techologiae Doctor Honoris Causa od strane univerziteta u Lindu u Švedskoj. Opelo pokojnom Vujici održano je u subotu 1. aprila 2006. godine u manastiru Nova Gračanica. Posle opela obavljena je sahrana na manastirskom groblju. Počivao u miru Božjem! Duboko ožalošćeni: supruga Mirjana, ćerka Vera sa suprugom Brusom, ćerka Branka sa suprugom Nilom i ćerka Rada sa suprugom Kentom. Unučad Kevan, Majkl, Elizabet i Kejti, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji u Srbiji, Holandiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ova čitulja ostaće zauvek na internetu kao večna uspomena na Prof. Dr. Ing. Vujicu Jevđevića.

Za dodatne informacije možete se obratiti SVETOJ GORI, srpskom pravoslavnom pogrebnom zavodu u Čikagu na telefon 773-588-2200.Foto i video

IZJAVE SAUČEŠĆA

Podelite vaša sećanja ili izrazite vaše saučešće

Pošalji cveće

Posalji cveće