Slavica Novković-Vinčić
Zorka Tadić
Nada Ivanović

veta Gora u Čikagu, 15. jula, leta Gospodnjeg 2000. osveštenjem koje je obavio  Njegovo Preosveštenstvo, episkop Američko-Kanadski Mitropolije Novogračaničke gospodin Longin sa prisutnim sveštenstvom, ocem Radomirom Nikčeviđem, izaslanikom Njegovog Visokogpreosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija,kao i pred velikim brojem prisutnih građana, svečano je otpočeo sa radom prvi i jedini srpski pravoslavni pogrebni zavod u Čikagu.
U slučajevima sahrana van Amerike, Sveta Gora  ima veliko iskustvo i  prednost time što preko svojih službenika u Srbiji preuzima kompletnu odgovornost transporta i sahrane iz bilo kog mesta u Americi do bilo kog mesta ili groblja u bivšoj Jugoslaviji.

Cela procedura obično ne traje više od sedam dana od datuma upokojenja, a troškovi sahrane u Otadžbini, sa uključenim avionskim prevozom upokojenog lica, preuzimanjem od mesta upokojenja, plaćanjem svih aerodromskih i carinskih taksi na beogradskom aerodromu Nikola Tesla i prevozom da groblja u bilo kom kraju bivše Jugoslavije obično ne prevazilazi cenu sahrane na lokalnom groblju u Americi.
T e k u ć e   S a h r a n e
N a r u č i t e  C v e ć e
Izjavite saučešće, Zapalite sveću
N a r u č i t e  k r s t
Izaberite drveni krst
ili
trajni krst od crnog granita...
"Sveta gora"  će se naći u pomoći svim pravoslavnim hrišđanima u  
najtežim trenucima i obezbediti dostojanstven pravoslavni pogrebni obred,  
utemeljen na načelima kvaliteta, vrednosti i uslužnosti, sa povoljnim  
cenama, vazda pod duhovnim okriljem svete Pravoslavne Crkve u svojim  
osveštenim kapelama u Čikagu, u parohijskoj crkvi ili za slučaj da stanujete  
daleko u pogrebnom zavodu blizu Vas.
Za hitne slučajeve molimo pozovite: 773.588.2200