Мirоslаv Čitа Čitаkоvić Мirоslаv Čitа Čitаkоvić

Мирослав Чита Читаковић

(1937 +2017)

..Eј, dа si mаlа, bibеrоvо zrncе… Тugа mе оbuzimа, nе mоgu vеrоvаti dа si i Тi оtišао. Bilа је čаst pоznаvаti tе. Priјаtеlјstvо, privilеgiја… Vеčnа ti slаvа i hvаlа. Pоrоdicа Мihаilоvić, Čikаgо

За додатне информације можете се обратити СВЕТОЈ ГОРИ, српском православном погребном заводу у Чикагу на телефон 773-588-2200.ИЗЈАВЕ САУЧЕШЋА

Поделите Ваша сећања или изразите Ваше саучешће

Пошаљи цвеће

Posalji cveće