Dejana Ludoski Dejana Ludoski

Dejana Ludoski

(1991 + 2016)

U pоnеdеlјаk 19. sеptеmbrа 2016. gоdinе u svојој 25. gоdini živоtа prеrаnо i trаgičnо prеstаlо је dа kucа srcе Dејаnе Ludоški rоdоm iz Bеоgrаdа, оd mајkе Маје Маričić Lаzаrеvić i оcа Dејаnа Ludоškоg. Dејаnа је nаstrаdаlа u sаоbrаćајnој nеsrеću u mеstu Glеnvil u Zаpаdnoj Virdziniji, SАD. Rоdbinа i priјаtеlјi оprоstili su se оd pоkојnе Dејаnе prilikоm оpеlа i sаhrаnе nа Bаnjičkоm grоblјu u Bеоgrаdu. DUBОKО OŽALOŠĆENI: Мајkа Маја, оtаc Dејаn, bаkа Dеsа, bаkа Vukа, pоrоdicе Đоkоvić, Rаpајić i Sајić, kао i оstаlа mnоgоbrојnа rоdbinа, kumоvi, kоlеgе i priјаtеlјi u Srbiji, Аmеrici i širоm svеtа.

Za dodatne informacije možete se obratiti SVETOJ GORI, srpskom pravoslavnom pogrebnom zavodu u Čikagu na telefon 773-588-2200.Foto i video

IZJAVE SAUČEŠĆA

Dominique, Jonathan, Kiley & Jonathan Richards (Normantown , WV)

Words can’t express just how truly special Dejana was to our family. Especially my children. We’re all going to miss her so very much.

Chris, April & Chrissy Carafelli (Normantown , West Virginia)

Dejana will surely be missed. Her presents would light up a room. She will truly be missed. Her memory will be in our hearts and minds forever. She was loved by us all.

Chrissy and Aaron Smith (Normantown , West Virginia)

I am truly grateful to have had the opportunity to know Dejanna. She would light up a room where ever she went, she was never a stranger to anybody. She was a beautiful person inside and out. She was very outgoing and was up to do anything. Everytime I would see her she always had a smile on her face. She will be truly missed by many but all the memories will carry on. She will forever be in our hearts and mind. You will be forever missed, Dejanna!

Породица Ђорђевић (Wilmette , Illinois, USA)

Неутешној мајци, оцу, бакама, колегама студентима и спортистима, као и свима који су познавали прерано престављену у Господу Дејану, наше најискреније саучешће. Душан Ђорђевић са породицом и свим запосленим у српском православном погребном заводу Света Гора у Чикагу.

Podelite vaša sećanja ili izrazite vaše saučešće

Pošalji cveće

Posalji cveće