Irena Nakova Irena Nakova

Irena Nakova

(1990 + 2012)

Rodena 22 okt. 1990 vo Vilandova, Mekedonija. Počina 12 feb. 2012 vo Čikago. Pogrebot ke se izvrši na gradskite grobišta vo Vilandovo, Makedonija.

Za dodatne informacije možete se obratiti SVETOJ GORI, srpskom pravoslavnom pogrebnom zavodu u Čikagu na telefon 773-588-2200.Foto i video

IZJAVE SAUČEŠĆA

Podelite vaša sećanja ili izrazite vaše saučešće

Pošalji cveće

Posalji cveće