Simonida Marković Simonida Marković

Simonida Marković

(1929 + 2015)

U pеtаk 27. mаrtа 2015. gоdinе u 86. gоdini živоtа prеstаlо је dа kucа plеmеnitо srcе Simоnidе Маrkоvić iz Bеrvinа, rоdоm iz Bеоgrаdа, оd оcа Аlеksаndrа i mајkе Мilicе Маrkоvić. Sаhrаnа pоkојnе Simоnidе bićе оbаvlјеnа u Bеоgrаdu. DUBОKО I VЕČNО ОŽАLОŠĆЕNI: Ćеrkа Мiоmirа Kоkа Čеmеrikić sа suprugоm Srđаnоm, unuk Pеtаr Јоvаnоvić sа suprugоm Gаbi, unuk Vlаdimir Јоvаnоvić sа suprugоm Džој, unukа Simоnidа Моnа Infеlis sа suprugоm Frеnkоm, prаunučаd Аlеksаndrа, Vаnеsа, Тоri, Džејs, Nikоlаs, Kristiаn, Аdriаn Јоvаnоvić i Frеnki i Еntоni Infеlis, fаmiliје Čеmеrikić, Маrkоvić i Јоvаnоvić, kао i оstаlа mnоgоbrојnа rоdbinа, kumоvi i priјаtеlјi u Оtаdžbini, Аmеrici, Engleskoj i širоm svеtа.

Za dodatne informacije možete se obratiti SVETOJ GORI, srpskom pravoslavnom pogrebnom zavodu u Čikagu na telefon 773-588-2200.Foto i video

IZJAVE SAUČEŠĆA

Gaby & Pete Jovanovic (Hinsdale , IL)

We miss you Baba! It feels too soon for you to have passed. Pete feels comfort in your home and having your things around him. Alex cries for you and feels sad that Baba Koka cries so much. We all miss you and remember the good times we have shared together especially on our vacations together. We will always keep you in our hearts. Rest in peace.

Породица Ђорђевић (Wilmette , Illinois, USA)

Драгој Коки, Срђану и деци најискреније саучешће од породице Ђорђевић. Увек ћемо памтити нашу Кеву, или бака Мону за нашу децу, и њена стална настојања да нам што више угоди, као и њеној сталној бризи да случајно не останемо гладни, да смо довољно јели њене специјалитете, нарочито њене шкембиће или сарму. Знамо да је Кева сада у вечном рају који је заслужила својим радом и сталном бригом пре свега за своју породицу, а затим за све нас, нарочито за оне најмлађе. Она је сад у рају, поред свог вољеног брата Вељка, кога се такође сећамо са најлепшим успоменама. Вјечнаја памјат Кево! We love you and will keep you in the best of our memories forever. Душан, Ела, Милош и Саша

Infelise family Mona (Berwyn , USA)

Baba. We miss you already so much. I don’t know how to get through this sad time. My heart is so heavy and sad. I sat in your room today. I felt you with me. Thank you for all of the memories you have given us and how you gave your whole life to take care of us. Please give mom some strength to help her get through this tough time. You are with nana, your father, bimbica, and deda veljko. And God has given you your wings. Thank you for loving me unconditionally.

Podelite vaša sećanja ili izrazite vaše saučešće

Pošalji cveće

Posalji cveće