Stеvаn Dоbrić Stеvаn Dоbrić

Stеvаn Dоbrić

(1930 + 2017)

Sveta Gora

Za dodatne informacije možete se obratiti SVETOJ GORI, srpskom pravoslavnom pogrebnom zavodu u Čikagu na telefon 773-588-2200.Foto i video

IZJAVE SAUČEŠĆA

Michael Morrissette (Crest Hill , Illinois)

Dusan, May God comfort and bless you and your family during this difficult time.

Podelite vaša sećanja ili izrazite vaše saučešće

Pošalji cveće

Posalji cveće