Slavko Tarbuk Slavko Tarbuk

Slavko Tarbuk

(1941 + 2003)

SLAVKO TARBUK rođen je 25. juna 1941. godine na Baniji u selu Donji Kukuruzari, opština Hrvatska Kostajnica. Potekao je iz siromašne porodice, od majke Katarine i oca Mihajla, koji su imali još tri sina: Boru, Đuru i Živka. Slavko je uvek težio tome da u svom životu mnogo toga stekne i svojim teškim radom postigao je dosta. Sa svojom suprugom Milkom napustio je rodno selo i nastanio se u Petrinji gde su zajedno napravili veliku obiteljsku kuću i stekli dvoje djece, kćerku Slavicu i sina Sinišu. Tamo su proveli najljepši dio svog života i 1990. otvorili su svoju privatnu prodavnicu u kući. Kada su najbolje poslovali u Hrvatskoj je počela da se razvija nacionalna mržnja te se desilo mnogo raznih događaja u porodici pokojnog Slavka. Njegov sin bio je nepravedno uhapšen od strane hrvatske policije, a odmah nakon toga njihova prodavnica je bila minirana. Međutim, kasnije kada je Petrinja bila u rukama Vojske Srpske Krajine oni su obnovili sve to i ponovo počeli iz početka. No, i to nije dugo trajalo. 1995. godine dogodila se Oluja i oni su, kao i hiljade drugih ljudi, napustili Petrinju i otišli u Srbiju. Tamo su bili četiri godine, sve do dolaska u SAD. Ponovno, sa velikom željom da se ima nešto svoje, da se živi u svome, pokojni Slavko je sa svojom porodicom uspio da se nađe u svome, da se kupi kuća i da konačno ponovno počne da uživa u svojim unučićima i smirenom i normalnom životu. Upravo tada, kada je sve imao, zadesila ga je teška bolest koju je hrabro podnosio i pokušavao svakako da je prevlada, ali na žalost nije je uspio proboljeti. Slavko je umro 22. novembra 2003. godine u svojoj 62. godini života, a iza njega su ostali da ga pamte i zauvijek vole njegova porodica: supruga Milka, kćerka Slavica, sin Siniša, snaha Milana, unuka Una i unuk Aleksandar, te još jedini živi brat Živko, njegova snaha Dragica i bratanac Milan koji su također ovdje u SAD i koji su zajedno sa najužom Slavkovom porodicom dijelili sve patnje kroz koje je Slavko prolazio u svojoj bolesti. Neka mu je večna slava i hvala! Ova čitulja ostaće zauvek na internetu kao večna uspomena na Slavka Tarbuka.

Za dodatne informacije možete se obratiti SVETOJ GORI, srpskom pravoslavnom pogrebnom zavodu u Čikagu na telefon 773-588-2200.Foto i video

IZJAVE SAUČEŠĆA

Podelite vaša sećanja ili izrazite vaše saučešće

Pošalji cveće

Posalji cveće